המליאה החליטה: בית הספר היסודי השלישי של יואב יוקם בנגבה

(01/08/2017 13:48)
תמונת רחפן נגבה

מליאת המועצה קיבלה את המלצת צוות ההיגוי המקצועי והחליטה ברוב קולות – בית הספר היסודי השלישי של יואב יוקם בקיבוץ נגבה.

 

בספטמבר 2016 אישרה מליאת המועצה קידום הקמת בי"ס יסודי שלישי, קבעה עקרונות מנחים ומינתה צוות מקצועי שיגבש המלצה למליאת המועצה על מיקום בית הספר השלישי ועל מיפוי הישובים לבתי הספר. הרכב הצוות כלל את יו"ר הוועדים המנהלים של בתי הספר (רכז הצוות), מנכ"ל, מנהל חינוך, מהנדס, גזבר, מנהלת מתנ"ס, דר' איציק כהן (מומחה לתהליכי חינוך) וטובי כהן (מומחית בתכנון דמוגרפי, קהילתי ואסטרטגי).

 

הצוות פרסם קול קורא, ליישובי בית הספר שדות יואב, להציע הצעות להקמת בית הספר בתחומן. שישה ישובים נענו לפניה (נגבה, שדה יואב, גת, גלאון, בית גוברין ובית ניר) והוזמנו לצוות ההיגוי להציג ולנמק את הצעותיהם. נציגי הצוות ביקרו בכל האתרים יחד עם נציגי הישובים ובדקו את המשמעויות והאפשרויות של כל חלופה. צוות ההיגוי הזמין גם נציגים מהישובים אשר לא הגישו חלופת מיקום, על מנת לשלב אותם בתהליך ולשמוע את עמדתם לגבי החלופות המוצעות. בנוסף הצוות אסף את הנתונים הנדרשים: הדמוגרפיים, העלויות, זמני נסיעה, התכנוניים, לוחות הזמנים הצפויים לכל חלופה ועוד.

הצוות החליט, בתום תהליך איסוף הנתונים וריכוזם, להציג בפני המליאה שתי חלופות מיקום ביה"ס (נגבה וגת), תוך שהוא ממליץ, פה אחד, על חלופת נגבה. כמו כן, הצוות המליץ שאת בית הספר החדש יאכלסו ילדי נגבה, שדה יואב וגוש סגולה.

מליאת המועצה, בישיבתה ב-25 יולי 2017, אימצה את המלצותיו של צוות ההיגוי ברוב של 13 קולות בעד, 6 נגד ו-3 נמנעים. בישיבת המליאה השתתפו כמשקיפים תושבים רבים מהישובים נגבה, שדה יואב, ורדון, נחלה וסגולה.

 

עם קבלת ההחלטה, תפעל המועצה ליישום ההחלטות בשיתוף היישובים ובית הספר. ימונה צוות מקצועי שילווה את תהליכי היישום במישור הקהילתי, הפדגוגי, התכנון, התשתיות, המימון ועוד.

בשנת הלימודים הקרובה, תשע"ח, ייקלטו כל התלמידים בבית הספר 'שדות יואב'.

ההחלטה על הקמת בית ספר יסודי שלישי במועצה הינו אירוע מרגש המהווה ביטוי לצמיחה הדמוגרפית המואצת בה מתברכת המועצה שלנו בשנים האחרונות.

 

מהות ההחלטה – הקמת בה"ס בנגבה בשטח של מחסן השקיה (מתחת לבריכה לצד מגרש הכדורגל).  בהתאם להחלטה, ילמדו בבית הספר ילדי נגבה, שדה יואב וגוש סגולה, ורדון ונחלה.

 

תהליך הבקשה להקמת בית הספר בנגבה החל לפני כמעט שנה, בעקבות קול קורא שיצא מהמועצה

כעת, לאחר ההצבעה, המועצה תיישם את ההחלטות בשיתוף היישובים ובית הספר.

בשנת הלימודים הקרובה, תשע"ח, ייקלטו כל התלמידים בבית הספר 'שדות יואב'.

 

השלב הבא לאחר בחירות היישוב להקמת בית הספר הינו, כינוס צוות היגוי פנימי בשלב הראשון, לאחר מכן, בשיתוף נציגי היישובים. הצוות יבחן מספר סוגיות כמו בית ספר זמני, הקצאה ממשרד החינוך, תכנון בית הספר החדש, הסדרת הקרקעות, מיפוי השנתונים שילמדו בבית הספר ועוד.

 

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר