ממשיכים להתקדם! תכנית מתאר כוללנית – הסתיים שלב ב'

(03/10/2017 20:34)
מ.א יואב

תכנית המתאר הכוללנית של יואב ממשיכה להתקדם. תהליך שיתוף הציבור סיים את השלב השני שלו לאחר שמעל ל-260 תושבים ענו לסקר מורחב בנושא, שנתן תמונה מקיפה לצרכי התושבים במועצה ולחזון שלהם.

 

לפני כשבועיים התקיימה ישיבת ועדת ההיגוי הרחבה הראשונה אשר סיכמה את שני השלבים הראשונים של תכנית המתאר הכוללנית.

השלבים כללו- לימוד המצב הקיים והגדרת חזון, מטרות ויעדי התכנית, כל אלה תוך שיתוף ציבור וחשיפת כל המידע והנגשתו לתושבי המועצה.

 

הצוות המתכנן הציג בפני הוועדה את שלבי העבודה - לימוד המצב הקיים; סוגיות תכנוניות מרכזיות שעלו מניתוח המצב הקיים וחזון, מטרות ויעדי התכנית.

 

תכנית המתאר הכוללנית של יואב עברה להילוך מהיר בשנה האחרונה וזאת הודות למעורבות של כל הגורמים במועצה בהובלת החברה הכלכלית הממונה על התכנית.

במסגרת גישה תכנונית הדוגלת בהכרת המרחב הפיזי והאנושי ממקור, ערך הצוות סיורים במועצה, קיים פגישות עם בעלי התפקידים ביישובים ובעלי עניין וכן ניהל תהליך ארוך ומעמיק של שיתוף ציבור.

 

זו הזדמנות להודות ל- 262  תושבים מכלל יישובי המועצה אשר השיבו לסקר.

 

אתם מוזמנים להיכנס למצגת המצורפת ומציגה את עיקר הדברים מסקר התושבים

מסמכים מצורפים להודעה זו:

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | צרו קשר  | RSS