תכנית המתאר הכוללנית של יואב - מעלה הילוך!

(26/12/2017 14:40)
סטטיסטיקה

תכנית המתאר הכוללנית של יואב יצאה לדרך לפני מספר חודשים. לאחר שצוות התכנון למד את תמונת המצב לעומק, ע"י סיורים בשטח, פגישות עם נציגי הישובים ומפגש התושבים שהתקיים בחודש יוני בבי"ס "צפית", גובשה תמונת העתיד הרצויה לאזור.

 

כעת, נכנסת התכנית לשלב העבודה השלישי, בו בוחן צוות התכנון - בראשות משרד לרמן תכנון עיר ואזור, את הסוגיות השונות בדרך לגיבוש החלופה התכנונית.

בשלב זה מטופלות סוגיות כגון: היקף אוכלוסיית היעד של המועצה ל- 20 השנים הבאות, השלכות היקף האוכלוסייה על קצב הגידול ועל יכולתה של המועצה להמשיך במתן "סל שירותים" ברמה גבוהה, היקפי שטחי התעסוקה שייצרו בסיס כלכלי ריאלי איתן למועצה, אפשרויות פיתוח שירותי הציבור וכן שאלות רבות נוספות.

 

המועצה, באמצעות החברה הכלכלית, מקדמת את הכנת תכנית המתאר הכוללנית על פי שלבי עבודה שנקבעו לתהליך, ואנו מאמינים כי בירור יסודי ומעמיק של המרכיבים השונים אכן ייצר תמונת עתיד התואמת את המאפיינים של המועצה ואת פוטנציאל הפיתוח שלה.

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | צרו קשר  | RSS