המחלקה לביטחון קהילתי

מניעת שימוש בסמים ואלכוהול

| עדכון אחרון:  24/05/2021 11:29

מניעת שימוש בסמים ואלכוהול

לאחרונה עלתה תופעת צריכת האלכוהול בקרב ילדים ובני נוער לראש סדר-היום הציבורי, עקב התגברות מקרי האלימות בקרב צעירים, שדווח כי רבים מהם אירעו בהשפעת אלכוהול. אלכוהול הוא חומר חוקי, ועם זאת הוא גם סם שעלול לגרום להתמכרות. אלכוהול נכלל בקבוצת החומרים הפסיכו-אקטיביים, כלומר יש לו השפעה ניכרת על מערכת העצבים הגורמת לשינוי בתודעה, לפגיעה ביכולת המוטורית ולשינויים בהתנהגות. אדם הנתון להשפעת אלכוהול נמצא במצב של כושר שיפוט לקוי ואובדן שליטה, ולעתים התנהגותו מסוכנת לעצמו ולאחרים. קטינים המרבים לשתות חשופים לסכנת התמכרות עתידית לאלכוהול ולסמים.

 

אנו מובילים תוכנית רב מערכתית אשר תפעל במספר מישורים, בשלב הראשון נבצע תהליך עם רפרנטים שנבחרו מהיישובים, מנהלי מחלקות במועצה ובעלי תפקידים בצפית- שביחד נברר מה הקשיים והאתגרים בשיח על אלכוהול וסמים, מה עונים על אמירות מאתגרות לגבי הנושא, ולגבי התהליך, כמו: "ממילא כולם יעשו את זה...", "זה חלק מהגיל...", "גם אנחנו עשינו את זה...". בהמשך התהליך נלמד את מהי עבודה קהילתית? מה תפקיד הנציג היישובי?, מהי התפיסה הקהילתית של התמודדות עם הנושא? מי השותפים ואת מי היינו רוצים לגייס? מה הקשיים הצפויים לנו?

 

המטרת על של התהליך הנו מניעה וגיבוש שפה משותפת יחד עם  הקניית כלים לגיוס הקהילה לתהליך. 

בסיום התהליך המועצתי, יקבל כל רפרנט ליווי מקצועי להמשך תהליך משמעותי ביישוב. 

 

תהליך הלמידה וחיבור לתהליך המועצתי יתבצע בקרב צוותי חינוך בלתי פורמאלי, מדרכי נוער ומנהלי חינוך ותהליך דומה יתבצע בקרב צוותי החינוך בצפית ובעלי תפקידים. 

 

תוכנית מועצתית -  בחינוך הבלתי פורמאלי

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר