המחלקה לביטחון קהילתי

המחלקה לביטחון קהילתי (29/12/2019 16:14)

 

חזון  הרשות - הרשות תהווה גורם מקצועי מוביל במדינת ישראל למניעת אלימות, עבריינות, התנהגות אנטי חברתית, ושימוש בסמים ואלכוהול ולהתמודדות עם השלכותיהם.

 

הרשות תוביל באמצעות פעולותיה לשיפור בביטחון האישי של תושבי מדינת ישראל בכלל ובמועצה אזורית יואב בפרט.

 

ייעוד - הרשות תפעל כזרוע ביצועית של המשרד לביטחון הפנים לקידום הביטחון האישי בקרב אזרחי ישראל, למול מגוון הצרכים השונים, באמצעות הפעלה, ייזום ופיתוח של תכניות ומענים בתחומי פעילותה ובהתבסס על מומחיותה המקצועית ושיתופי פעולה עם גורמים האמונים, בין השאר, על שמירת הביטחון האישי בקהילה.