צרו עמנו קשר - מועצה אזורית יואב

מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601
טלפון: 08-8500707
פקס: 08-8500759

מוקד וואטסאפ להפניית קריאות שירותהסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר